۱۳۹۱ فروردین ۱۰, پنجشنبه

پریسا ارسلانی در تلویزیون فارسی صدای آمریکا (برنامه افق)


تك توران : ساعت و زمان پخش : پنجشنبه ۱۰ فروردین۱۳۹۱
۲۱:۰۰ ایران ، ۱۹:۳۰ ترکیه ، ۱۲:۳۰ واشینگتن

وب سایت تلویزیون صدای آمریکا:


آرشیو برنامه افق :

صفحه فیسبوک برنامه افق :

فن کلوب رسمی پریسا ارسلانی در فیسبوک: